54 Durangaldeko gandorrak. Crestas.

Urriak 1

Track GPX.

Araudia

1.- 54º Durangaldeko Gandorrak mendi ibilaldia 2023eko Urriaren 1ean ospatuko da.

2.- Partaidetza 100 pertsonara mugatuta egongo da.

3.- Parte hartzaile guztiak federatuta egon beharko dira. Antolakuntzak ez dauka erantzunkizunik ibilaldian zehar gertatu leikezan ezbeharren aurrean.

4.- Ibilbidearen zati handi bat zoru irregularrean zehar doa beraz, bota egokiak eroatea eskatzen da. Horrez gain, mendian zehar ibiltzera ohituta egon behar da eta mendi lasterketa bat EZ dala kontutan izan.

5.- Izen-ematea 1 eta 4 pertsona arteko taldeetan (patrullak) egin daiteke, baina ezinbestekoa izango da kide guztien datu honeek emotea: Izen-Abizenak / Herria / Telefono zenbakia / e-posta.

Izena emoteko epea Irailaren 5-tik eta 28-ra luzatuko da. Egun berean EZ da izen ematerik onartuko.

Izena emoteko bide honeek erabiliko dira:

•         Durangon Alpinoko lokalean: Goienkalea 9, astearte eta ostegunak, 19:00-20:00.

•         Telefonoz: 94 620 31 53, ordutegi berean.

•         Emailez: alpino@alpino-tabira.org

6.- Irteera 8:00-tan izango da Olleria kaleko autobus geltokian. Bertan autobus batek Elorrioko Iguria auzora gerturatuko gaitu, non oinezko ibilbidea hasiko dan. 7:30tik aurrera, patrulla bakoitzeko kide batek  taldea identifikatuko dauan txartela jaso ahal izango dau.

7.- Helmuga Arrazolan izango da. Bertan, hamaiketako bat eskeiniko da eta, Durangora bueltatzeko, bertako plazatik orduro urtetzen dan Bizkaibusa hartzea proposatzen da (:45).

8.- Ibilaldia aurrez izten dauan taldeak telefono zenbaki honetan abisatu beharko dau: 679 185 209

9.- Ibilbideak 3 kontrol puntu izango dauz: Irteera, Helmuga eta tarteko kontrola.

10.- Ibilbidea: Iguria – Gongetako meatzeak – Atxaurrutxugane – Erdikoatxa – Udalatx – Besaide – Tope – Arrazola.

11.- Distantzia: 13 km. Desnibela: 1040 m.

12.- Antolakuntzak aldaketak egin leikez araudi honen edozein puntutan.

13.- Izen-emoteak berarekin dakar araudi honen onartzea.


Normativa

1.- La 54º edición del Circuito de Crestas del Duranguesado se celebrará el domingo 1 de octubre de 2023.

2.- La participación en el mismo se limita a 100 personas. 

3.- Todos los participantes tienen que estar federados. La organización no se hace responsable de los posibles percances que puedan surgir en el transcurso del recorrido.

4.-Gran parte del recorrido se desarrolla sobre terreno irregular, por lo que se pide llevar el calzado adecuado. Ademas, se ha de estar acostumbrado a andar por cresterio y recordar que NO es una carrera de montaña.

5.- La inscripción puede realizarse en grupos de entre 1 y 4 personas (patrullas), pero habrá que facilitar los datos de todos los participantes:  Nombre y Apellidos / Localidad / Numero de telefono / email

La inscripción podrá realizarse entre el 5 y el 28 de septiembre. El mismo día de la prueba NO se admitirán inscripciones.

Las vías de inscripción serán estas: 

•         En Durango, en el local del club: Goienkalea 9, martes y jueves de 19:00 a 20:00.

•         Teléfono: 94 620 31 53, mismo horario.

•         Email: alpino@alpino-tabira.org

6.- La salida será a las 8:00 desde la parada del autobús de la calle Olleria, en donde cogeremos un autobús que nos acercará hasta el barrio Iguria de Elorrio, en donde empezará el recorrido a pie.. A partir de las 7:30, un representante de cada patrulla podrá recoger la tarjeta que identifica a la patrulla.

7.- La llegada será en Arrazola, donde se ofrecerá un hamaiketako y, para volver a Durango, se propone coger el Bizkaibus que sale cada hora (:45) desde la plaza.

8.- Si algún grupo abandonase a mitad de recorrido debe avisar a la organización en el teléfono: 679 185 209

9.- El recorrido tiene 3 puntos de control: Salida, llegada y control intermedio.

10.- Recorrido: Iguria – Minas de Gongeta – Atxaurrutxugane – Erdikoatxa – Udalatx – Besaide – Tope – Arrazola

11.- Distancia: 13 km. Desnivel: 1040 m

12.- La organización puede hacer modificaciones en cualquiera de los puntos anteriormente citados.

13. – El hecho de inscribirse conlleva la aceptación de este reglamento.