ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OHIKO BATZAR NAGUSIA

19 de diciembre (sábado) de 2015.

Hora: 5 de la tarde.

Lugar: Alpino Tabira, Goienkalea 9

 1. Aprobación del acta anterior.
 2. Estado de cuentas.
 3. Movimientos de socios. Federados.
 4. Actividades  realizadas.
  • Nieve.
  • Montaña.
  • Mañaneras.
  • Barranquismo.
  • Actividades fijas.
  • Cursillos.
  • Proyecciones.
  • Katazka.
  • Web.
  • Otras actividades
 5. Calendario 2016.
 6. Propuesta económica 2016.
 7. Ruegos y preguntas

Lunch y reparto de regalos entre los asistentes.

   

2015ko abenduaren 19an (zapatua).

Ordua: Arratsaldeko 5etan.

Tokia: Alpino Tabira, Goienkalea 9.

 1. Aurreko akta onartzea.
 2. Kontuen egoera.
 3. Bazkideen baxak eta altak. Federatuak.
 4. Egindako ekintzak.
  • Elurretara.
  • Mendi ibilaldiak.
  • Goizeko irteerak.
  • Arroila jaitsiera.
  • Betiko ekintzak.
  • Ikastaroak.
  • Emanaldiak.
  • Katazka.
  • Web.
  • Beste ekintza batzuk
 5. 2016ko egutegia.
 6. 2016ko proposamen ekonomikoa.
 7. Norberak lekarkeena.

Luncha eta opari banaketa.

 

 
© Alpino Tabira, 2000-2015