Orientazioko ikastaroa
Cursillo de orientción

Egunak:

Maiatzak 6,7,8 (asteartea, asteazkena, osteguna) eta 11 igandea.

Ordua:

Astearte, asteazken eta ostegunean 20:00 - 21:30/22:00 Pinondo etxean.

Igandea: 10:00etan Otxandioko eskoletan.

Ariketa praktikoak:

Klasean zehar mota ezberdinetako ariketak azaldutakoari buruz.

Asteazkena 21:00 Durangotik zehar.

Igandea 10:00 Basoan zehar Otxandion

Edukia:

Orientazioari buruzko (orienteering) sarrera.

Mapa: sarrera orokorra; eskala; mapa motak; orientazioko mapak.

Iparrorratza: erabilpena; Orientaziorako iparrorratzak.

Orientazio teknikak

 

Días:

6,7,8 y 11 de mayo (martes, miércoles, jueves, domingo).

Horas:

Martes, miércoles y jueves de 20:00 a 21:30/22:00 en Pinondo etxea.

Domingo: 10:00 en las escuelas de Otxandio.

Ejercicios prácticos:

Varios ejercicios sobre la teoría explicada.

Miércoles a las 21:00 por las calles de Durango.

Domingo a las 10:00 en el bosque en Otxandio.

Contenido:

Introducción a la orientación (Orienteering)

Mapa: introducción general; escalas; tipos de mapas; mapas de orientación.

Brújula: uso; brújulas de orientación.

Técnicas para orientarse

 

Link interesgarriak - enlaces de interés

Bizkaiko eta Arabako orientazioko kluben orrialdea
http://deportes.mundivia.es/jcantera/

International orienteering Federation IOF (ingelesez)
http://www.orienteering.org/

Agrupacion Española De Clubes De Orientación:
http://www.arrakis.es/~aeco1/

Orientazioko lista (galderak bidal daitezke eta jendeak erantzun egiten ditu; eztabaidak, etb):
http://personales.mundivia.es/malf/  edo www.orientacion.org

Heziketa fisikoko irakasle baten (Santi Querol) orrialdea orientazioari buruzkoa:
http://www.arrakis.es/~santique/orienta1.htm

Orienteering on line (txapelketei buruzkoa, elkarrizketak…):
http://orienteeringonline.net
 

 
© Alpino Tabira Mendizale Taldea, 2000-2005