Ohiko Batzar Nagusia – 2022

OHIKO BATZAR NAGUSIA – 2022

2022ko abenduaren 17an (zapatua).

Ordua: Arratsaldeko 5etan.

Tokia: Alpino Tabira, Goienkalea 9.

 1. Aurreko akta onartzea.
 2. Kontuen egoera.
 3. Bazkideen baxak eta altak. Federatuak.
 4. Egindako ekintzak.
  • Elurretara.
  • Familia irteerak.
  • Mendi ibilaldiak.
  • Goizeko irteerak.
  • Arroila jaitsiera.
  • Betiko ekintzak.
  • Ikastaroak.
  • Emanaldiak.
  • Katazka.
  • Web.
  • Merkatu Txikia.
  • Beste ekintza batzuk.
 5. 2023ko egutegia.
 6. Norberak lekarkeena.

Luncha eta opari banaketa.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 2022

17 de diciembre de 2022 (sábado).

Hora: 5 de la tarde.

Lugar: Alpino Tabira, Goienkalea 9

 1. Aprobación del acta anterior.
 2. Estado de cuentas.
 3. Movimientos de socios. Federados.
 4. Actividades realizadas.
  • Nieve.
  • Salidas en familia.
  • Montaña.
  • Mañaneras.
  • Barranquismo.
  • Actividades fijas.
  • Cursillos.
  • Proyecciones.
  • Katazka.
  • Web.
  • Merkatu Txikia
  • Otras actividades.
 5. Calendario 2023.
 6. Ruegos y preguntas

Lunch y reparto de regalos entre los asistentes.