Pandemia

Medidas tomadas por el Alpino Tabira como consecuencia de la pandemia:

  1. Se suspenden todas las actividades programadas para 2020, incluyendo la Asamblea General Ordinaria. Sólo se mantiene el Merkatu Txikia (programado para los días 6 y 7 de noviembre).
  2. En su momento se indicará cómo se va a proceder para tramitar las licencias federativas.

Pandemiaren ondorioz Alpino Tabirak hartutako neurriak:

  1. 2020 urtean egitekoak ziren ekintza guztiak bertan behera gelditzen dira, Ohiko Batzar Orokorra barne. Merkatu Txikia soilik mantentzen da (azaroak 6 eta 7 egunetarako programatua).
  2. Bere garaian zehaztuko da zelan bideratuko diren federazioko lizentziak.