Bazkideen Batzar Nagusia 2017

OHIKO BATZAR NAGUSIA

2017ko abenduaren 16an (zapatua).

Ordua: Arratsaldeko 5etan.

Tokia: Alpino Tabira, Goienkalea 9.

 1. Aurreko akta onartzea.
 2. Kontuen egoera.
 3. Bazkideen baxak eta altak. Federatuak.
 4. Egindako ekintzak.
  • Elurretara.
  • Mendi ibilaldiak.
  • Goizeko irteerak.
  • Arroila jaitsiera.
  • Betiko ekintzak.
  • Ikastaroak.
  • Emanaldiak.
  • Katazka.
  • Web.
  • Familia irteerak.
  • Beste ekintza batzuk.
 5. Junta berriaren aurkezpena.
 6. 2018ko egutegia.
 7. 2018ko proposamen ekonomikoa.
 8. Norberak lekarkeena.

Luncha eta opari banaketa.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

16 de diciembre de 2017 (sábado).

Hora: 5 de la tarde.

Lugar: Alpino Tabira, Goienkalea 9

 1. Aprobación del acta anterior.
 2. Estado de cuentas.
 3. Movimientos de socios. Federados.
 4. Actividades realizadas.
  • Nieve.
  • Montaña.
  • Mañaneras.
  • Barranquismo.
  • Actividades fijas.
  • Cursillos.
  • Proyecciones.
  • Katazka.
  • Web.
  • Salidas en familia.
  • Otras actividades.
 5. Presentación de la nueva directiva.
 6. Calendario 2018.
 7. Propuesta económica 2018.
 8. Ruegos y preguntas

Lunch y reparto de regalos entre los asistentes.