Bazkideen Batzar Nagusia

OHIKO BATZAR NAGUSIA

2016ko abenduaren 17an (zapatua).

Ordua: Arratsaldeko 5etan.

Tokia: Alpino Tabira, Goienkalea 9.

 1. Aurreko akta onartzea.
 2. Kontuen egoera.
 3. Bazkideen baxak eta altak. Federatuak.
 4. Egindako ekintzak.
  • Elurretara.
  • Mendi ibilaldiak.
  • Goizeko irteerak.
  • Arroila jaitsiera.
  • Betiko ekintzak.
  • Ikastaroak.
  • Emanaldiak.
  • Katazka.
  • Web.
  • Beste ekintza batzuk
 5. 2017ko egutegia.
 6. 2017ko proposamen ekonomikoa.
 7. Barne araudiaren onarpena.
 8. Norberak lekarkeena.

Luncha eta opari banaketa.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

17 de diciembre de 2016 (sábado).

Hora: 5 de la tarde.

Lugar: Alpino Tabira, Goienkalea 9

 1. Aprobación del acta anterior.
 2. Estado de cuentas.
 3. Movimientos de socios. Federados.
 4. Actividades realizadas.
  • Nieve.
  • Montaña.
  • Mañaneras.
  • Barranquismo.
  • Actividades fijas.
  • Cursillos.
  • Proyecciones.
  • Katazka.
  • Web.
  • Otras actividades
 5. Calendario 2017.
 6. Propuesta económica 2017.
 7. Aprobación del reglamento de régimen interior.
 8. Ruegos y preguntas

Lunch y reparto de regalos entre los asistentes.